Posts

Mgr Williamson biedt excuses aan

"Vaticanum II vaak al te simpel voorgesteld"

Aartsbisschop Ranjith over de hervorming van de liturgie

Pater Damiaan wordt heilig verklaard op 11 oktober 2009!

Argentinië kondigt uitwijzing Williamson aan

Vlaamse priester wordt rector Sint-Janscentrum

Mgr. Williamson wordt uit Pius X-broederschap gezet als hij uitspraken niet herroept!

Duitse bisschop zet kritische theologen onder druk

Bezoekersrecord in Lourdes

Lescrauwaet viert zilveren bisschopsfeest

Stellingname van de Duitse districtsoverste m.b.t. de uitspraken van Mgr. Williamson

Priesterfraterniteit Pius X zet negationistische priester aan de deur

Notitie over de Pius X Broederschap en de Shoah

Generale overste priesterfraterniteit Pius X verwerpt beschuldigingen antisemitisme