Posts

Aan de vooravond van de eerste mei

7 Ways John Paul II revolutionized the Rosary

Do-re-mi... danken we aan een monnik uit de 8ste eeuw

Heilige Catharina van Siena

St. Gianna, Still Promoting Life

Heilige Gianna Beretta Molla

Heilige Louis-Marie Grignion de Montfort

Sint Petrus Canisius

The miraculous image of Our Lady that came down from the sky

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad

Heilige Marcus - evangelist

Sancta Maria - WA Mozart

Sint Joris (Georgius)

Gebedsmarathon tegen corona in bedevaartsoorden

Symphony nr 9 - Ch M Widor

Christus die verrezen is

Eeuwigdurende Aanbidding - livestream

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren

Gebed

A Meditation on St Bernadette

Heilige Bernadette

Paus: kerkhervorming zonder gebed is werk van de Boze

Wie was Liduina?

Sint Lidwina van Schiedam

Fusie Nederlandse en Belgische dominicanen ophanden

Start wederopbouw Notre-Dame komende winter

Heilige Gemma Galgani

Beloken Pasen

Verschijning van Gemma Galgani

Heilige Waldetrudis van Mons

Voor het eerst sinds 2012 weer priesterwijding bij Nederlandse franciscanen

St. John Baptist De La Salle - movie

Heilige Johannes Baptist de la Salle

Citaat - Liturgie van de Hemel

O Filii et Filiae - vanuit de Notre Dame in Parijs

Victimae Paschali Laudes

Heilige Francesco Marto

Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van Jezus

De Heer is waarlijk verrezen!

Christus is nedergedaald ter helle

Stille Zaterdag

Mattheuspassion van JS Bach (Ph Van Herreweghe)

De staties van de Heilige Kruisweg

Erbarme dich, mein Gott - JS Bach

O Haubt voll Blut und Wunden

Goede Vrijdag

De Eerste Priester