Posts

80 jaar Vaticaanstad

Opmerkelijke kerkelijke berichten in 2008

Priesterbroederschap Pius X neemt nieuwe kerk in gebruik

Bisschopswijding nieuwe bisschop van Antwerpen

Handcommunie geen vergelijk met tongcommunie

Paus zet licht op groen voor frater Andreas