Onthoofding van de heilige Johannes de DoperDe onthoofding van Johannes de Doper is een katholieke feestdag en wordt herdacht op 29 augustus. Het verhaal wordt beschreven in de synoptische evangeliën Mattheus 14:1-13, Markus 6:14-29 en Lukas 9:7-9. De evangelist Marcus is het duidelijkst: "Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem, aan handen en voeten geketend, laten opsluiten vanwege Herodias". De reden was omdat Johannes had gezegd: ‘U mag niet trouwen met de vrouw van uw broer Herodes Filippus.’ Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen.

Voor zijn verjaardag gaf Herodes een feest voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. De dochter van Herodias, Salomé II kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen, wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje: ‘Vraag me wat je maar wilt, en ik zal het je geven.’ Aangezien zij reeds alles had, ging zij ten rade bij haar moeder en vroeg: ‘Wat zal ik vragen?’ Haar moeder zei: ‘Het hoofd van Johannes de Doper.’ Ze keerde naar de koning terug en zei: ‘Ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft.’ en zo geschiede. Deze vraag bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. Ook had hij ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was.

Wikipedia