Maria Koningin van Ierland (OLV van Knock)Op 21 augustus 1879 verschenen boven de geveltop van de kerk in het Ierse plaatsje Knock Onze Lieve Vrouw, Sint Jozef, Sint Jan de Doper, een altaar en het Lam Gods met het kruis. Na een bisschoppelijk onderzoek werd het gebeuren bestempeld als 'geloofwaardig en betrouwbaar'. Er kwam een goedkeuring van de Heilige Stoel; deze voegde er nog een aantal privileges aan toe. Sindsdien is Knock een van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen, dat elk jaar duizenden pelgrims trekt.

heiligen.net