Citaat - Dogma's"In de zin dat de priesters ze vroeger opvatten, bestaat de pastoraal erin om getuigenis af te leggen van de dogma's die de Kerk onderwijst op grond van haar goddelijke autoriteit. Maar nu hebben noch het dogma, noch de autoriteit recht van spreken in de 'gesprekskringen'. Hieruit volgt dat het woord "pastoraal" in deze context precies de tegenovergestelde betekenis krijgt: het wil zeggen "niet dogmatisch" en "zonder autoriteit".

Bryan Houghton